Toggle Nav

DISCLAIMER CORKLINE

Bij Corkline.nl koop je vertrouwd (online) exclusieve kurken tassen en accessoires.


CorkLine
Dorpshuisweg 14
9617 BN Harkstede
KvK-nummer: 579.27.286
Website: https://corkline.nl


Corkline.nl., hierna te noemen CORKLINE, verleent jou bij deze toegang tot de website Corkline.nl en nodigt jou uit kennis te nemen van haar aanbod. CORKLINE behoudt zich ten alle tijde het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover enige mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid
Alle op onze website aangeboden foto’s, teksten en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. CORKLINE kan getoonde materialen op elk gewenst moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling daarvan.
Gebruikers van CorkLine.nl kunnen met uitzondering van hun eigen account zelf geen inhoud op de website plaatsen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom, foto’s en andere geplaatste materialen liggen bij CORKLINE of haar toeleveranciers. Het kopiëren, verspreiden en iedere andere vorm van het gebruik van onze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CORKLINE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is tevens ook niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, zonder schriftelijke toestemming van CORKLINE.